Het Jaar van het Park en Plein

Mokum Reclaimed had het plan om vanaf februari 2019 verschillende activiteiten te organiseren op pleinen en in parken, zoals kleinschalige wandelingen, speelactiviteiten en bezinningsbijeenkomsten om de rust en de natuur te beleven.

Hiervoor is begin 2019 een vergunning aangevraagd bij gemeente Amsterdam. Deze aanvraag is niet in behandeling genomen; de vergunning is niet afgewezen. Mokum Reclaimed heeft via de rechter geprobeerd een uitspraak af te dwingen.

De rechter vindt dat de activiteiten die onder Het Jaar van het Park en Plein vallen, niet afwijken van de gebruikelijke toestand in een park en het gangbare gebruik ervan. Dit ondanks een uitgebreide motivering in de pleitnota waarom Het Jaar van het Park en Plein zich juist wel onderscheidt van normaal gebruik van parken. De rechter doet geen uitspraak over de wijze waarop de gemeente de vergunning heeft behandeld.

Mokum Reclaimed is daar teleurgesteld over. “De vergunning is aangevraagd, maar niet in behandeling genomen, niet afgewezen en evenmin niet-ontvankelijk verklaard door de gemeente. Ook hebben we geen mogelijkheid gehad de vergunning aan te vullen. Zo ga als gemeente je niet met initiatieven van burgers om,” aldus Mokum Reclaimed.

Lees meer op https://www.mokum-reclaimed.nl/